Theater Toverlei, opgericht in 1976, is een amateurtoneelvereniging in Leiderdorp. Sinds 2010 is Toverlei hoofdgebruiker van het theater in de Sterrentuin aan de van Diepeningenlaan. Het theater biedt plaats aan vijfenzeventig bezoekers en heeft een eigen foyer, een ruime speelvloer en een uitgebreide technische inrichting.

De vereniging heeft ongeveer vijfentwintig enthousiaste leden, die elk op hun eigen manier hun bijdrage leveren. 

Elk jaar worden er drie producties gespeeld: een avondvullend stuk in het voorjaar, een avondvullend stuk of eenakters in het najaar en een Sinterklaasproductie voor de kinderen van Leiderdorp in december. Daarnaast spelen de Toverkids, een jeugd-groep binnen Toverlei voor kinderen van acht tot twaalf jaar, hun voorstelling in maart.

Voor de eenakters en het avondvullend stuk wordt gewerkt met audities. Aan het Sinterklaasstuk kan elk lid sowieso deelnemen. Voor de regie wordt bijna altijd een regisseur van buiten aangetrokken om kwaliteit en creatieve spanning aan te moedigen. Het te spelen stuk wordt uitgekozen door de artistieke commissie en de regisseur. Op ledenvergaderingen wordt gepeild aan welk type stuk behoefte is. Zodoende speelt Toverlei stukken uit allerlei genres en van vele auteurs, en schuwt Toverlei in haar keuze zeker ook de moeilijke en gecompliceerde toneel-bewerkingen niet. Toverlei heeft geen vaste repetitieavond. Deze wordt na de auditie in overleg met de spelers en regisseur vastgesteld.

Ten slotte vindt Toverlei het erg belangrijk om het verenigingsgevoel te bewaken. Voor en door de leden worden een aantal keer per jaar activiteiten georganiseerd, zoals toneel-workshops, borrels en het bezoeken van voorstellingen van andere verenigingen.
Theater Toverlei bedankt: