Het huidige bestuur van Toverlei bestaat sinds 2023 uit een viertal leden, te weten (v.l.n.r.: Minke Nauta (voorzitter), Diana Westerman (penningmeester), Esther Veenstra (secretaris) en Andrea de Bruin (algemeen bestuurslid).

De taken van het bestuur zijn vooral gericht op de continuïteit van de vereniging. Het bestuur houdt contact met de gemeente en diverse verenigingen, en bevordert de onderlinge samenwerking.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering, waar de leden inspraak hebben in belangrijke besluiten. Ook worden de wensen van de leden gepeild en is er ruimte voor de leden om nieuwe idee├źn naar voren te brengen.

Theater Toverlei bedankt: