Elk bestuurslid stuurt één of meer commissies aan en houdt zicht op het functioneren van de commissies. De meeste commissies zijn van permanente aard maar voor specifieke gebeurtenissen of gelegenheden wordt een tijdelijke commissie in het leven geroepen. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas of een jubileum.

 

Vrienden van Theater Toverlei