COMMISSIES

publiciteit

Draagt zorg voor ontwerp, druk en verspreiding posters en flyers. Zorgt voor berichtgeving aan pers, donateurs, vrienden, en volgers van sociale media.  

Feest

Organiseert feesten en borrels, zoals:  de nazit na de laatste van een serie voorstellingen, de nieuwjaarsborrel, een openingsfeest voor het theaterseizoen en het Toverleiweekend  

artistiek

Onderhoudt contacten met regisseurs en boekt, in overleg met bestuur, nieuwe regisseurs. Organiseert de auditie-avonden en bepaalt samen met regisseur het te spelen stuk.

Techniek

Zorgt voor het maken van een licht- en geluidplan voor de voorstellingen, in overleg met de regisseur. Verzorgt tijdens voorstellingen de technische ondersteuning.


ledenwerving

Denkt na over de manieren waarop nieuwe leden aangetrokken kunnen worden. Organiseert bijvoorbeeld cursussen voor potentiele nieuwe leden. 


toverkids

Maakt publiciteit voor start inschrijving nieuwe toverkids en doet de administratie van de inschrijvingen. Ondersteunt de regisseur in het productieproces en maakt publiciteit voor de voorstelling.

decor

Denkt in samenwerking met de regisseur na over het decor voor een voorstelling. Bouwt zo nodig de onderdelen van het decor.

jubileum

Tijdelijke commissie die de complete organisatie rond de jubileumvoorstelling op zich neemt.


sint

Organiseert alle aspecten van de Sinterklaas-voorstelling, zoals de repetitieavonden en de publiciteit

beheer

 Beheert de agenda van het theater en regelt de verhuur van het theater. Houdt zich bezig met organisatorische zaken rond voorstellingen, zoals bemensing van de bar en kassa.

bar

Draagt zorg voor bevoorrading van de bar.


toverbal

Neemt de totale organisatie van het tweejaarlijkse Toverbal Festival op zich.
toverkids

toverbal

lid worden?

CONTACTGEGEVENS

Theater Toverlei
"De Sterrentuin"

Van Diepeningenlaan 110A
2352 KA Leiderdorp

06-27151335
info@toverlei.nl