BESTUUR

Het huidige bestuur van Toverlei bestaat sinds 2015 uit een vijftal leden,
te weten (zie foto v.l.n.r.). :
Esther Veenstra (secretaris), Fred van Setten (penningmeester), Marieke Markwat (algemeen bestuurslid), Lorien de Roode (voorzitter) en Pieter Breemerkamp (algemeen bestuurslid)

De taken van het bestuur zijn vooral gericht op de continuïteit van de vereniging. Het bestuur houdt contact met de gemeente en diverse verenigingen, en bevordert de onderlinge samenwerking .

  Elk bestuurslid stuurt één of meer commissies aan en houdt zicht op het functioneren van de commissies.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering, waar de leden inspraak hebben in belangrijke besluiten. Ook worden de wensen van de leden gepeild en is er ruimte voor de leden om nieuwe ideeën naar voren te brengen

toverkids

toverbal

lid worden?

CONTACTGEGEVENS

Theater Toverlei
"De Sterrentuin"

Van Diepeningenlaan 110A
2352 KA Leiderdorp

071-5895020
info@toverlei.nl